Alfa priprema za trening! Diafragma…pandorina kutija tijela!

Diafragma je izvor svog zla i biomehaničkih disbalansa korištenja tijela. Aktivacijom i korištenjem iste moguće je uz korektivne vježbe koje provodimo u Elite Fitu vratiti tijelo u biomehaničku savršenost!

Probaj, repetiraj, savladaj i kreći se kvalitetnije!!

Ispravi i diži…idemo u akciju!!

Leave a Reply