Jednostavno i na najkraći mogući način objašnjeno savladavanje Double Undera. Jedan od najzahtjevnijih kordinacijskih pokreta, svladavanjem ovog pokreta dobivate na kordinaciji, skočnosti i kondiciji.

Leave a Reply