“Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.”

― Abraham Lincoln

Uvijek naglašavamo važnost pripreme, stoga je važno provoditi dio svog slobodnog vremena kako bismo se pripremili za trening, to je jedini ispravan put do uspjeha.

za Vas smo pripremili seriju video lekcija kako poboljšati i ispraviti svoje greške i pokrete

Kvalitetnom pripremom olakšavate svoj put do cilja, a naši ciljevi su razvoj glavnih tjelesnih osobina:

  • snaga

  • jakost

  • kondicija

  • fleksibilnost

  • brzinska izdržljivost

  • koordinacija

  • sposobnost tijela.

Često se sa razlogom čučanj naziva kraljem vježbi. Prilikom izvođenja čučnja (pogotovo sa dvoručnim utegom) aktivira se cijelo tijelo. Najviše su opterećene noge (poglavito kvadricepsi), zatim donji dio leđa, trbuh i ostali dijelovi tijela. Također zavisno od pojedinih varijanti čučnja mogu se više aktivirati pojedini dijelovi.

Čučanj se može izvoditi na više načina: bez utega, sa dvoručnim i jednoručnim utegom, sa utegom postavljenim ispred (prednji čučanj), sa utegom postavljenim iza tijela (stražnji čučanj), te postoji još velik broj varijanti poput hack čučnja, jefferesonovog čučnja, belt čučnja i sl. Također ga možemo sa obzirom na dubinu spuštanja podijeliti na počučanj, polučučanj, paralelni čučanj i duboki čučanj.

Svaki trening u Elite Fit-u završava sa istezanjem i mikrofacijalnom masažom to je iznimno važno za postizanje savršenog pokreta i u vidu korekcijskog stanja tijela.

Istezati se možete svugdje tu nema izlika. Kvalitetnim istezanjema dobivate kvalitetniji pokret, a pokretom kvalitetnije rezultate. Budite redoviti i istežite se svaki dan!

Alfa priprema za trening! Diafragma…pandorina kutija tijela!
Diafragma je izvor svog zla i biomehaničkih disbalansa korištenja tijela. Aktivacijom i korištenjem iste moguće je uz korektivne vježbe koje provodimo u Elite Fitu vratiti tijelo u biomehaničku savršenost!
Probaj, repetiraj, savladaj i kreći se kvalitetnije!!
Ispravi i diži…idemo u akciju!!